Kans maken op de award?

Werk jij aan een uniek en onderscheidend project of idee in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid? En zorgt dat project of idee voor meerwaarde voor het mkb? Dan kan je inzenden! Iemand anders voordragen mag natuurlijk ook.

Kans maken maken op de award?

Kansrijke ideeën die uniek en onderscheidend zijn binnen de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, kunnen worden ingezonden.

Criteria voor beoordeling

 • De samenwerking levert aantoonbare meerwaarde voor het mkb op.
 • Uit de casusomschrijving wordt duidelijk hoe één of meerdere bedrijven de meerwaarde zelf ervaren.
 • Betrokkenheid van de samenwerkende partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven/organisaties.
 • Vernieuwing en verrijking op dat wat er al bestaat.
 • Kenniscirculatie en de mogelijke overdracht naar anderen.
 • Potentie voor innovatie, level van ambitie en mate van kwaliteit.

Criteria voor beoordeling

 • Betrokkenheid met de samenwerkende partners uit de Triple Helix.
 • Vernieuwing en verrijking op dat wat er bestaat in beroepsonderwijs.
 • Kenniscirculatie en de mogelijke overdracht naar anderen.
 • Potentie voor innovatie, level van ambitie en mate van kwaliteit.

Voor de winnaar:

 • Plaats in de good practices galerij waarbij men het idee in beeld brengt met video- en fotomateriaal voor eigen communicatie.
 • Een ondersteunend onderzoek i.s.m. een voor het thema relevante beroepsonderwijsinstelling.
 • Speciale media-aandacht, uitdieping en verspreiding via verschillende mediakanalen.

Voor de winnaar:

 • Plaats in de good practices galerij waarbij men het idee in beeld brengt met video- en fotomateriaal voor eigen communicatie.
 • Een ondersteunend onderzoek bij een voor het thema relevante beroepsonderwijsinstelling.
 • Speciale media-aandacht uitdieping en verspreiding via verschillende mediakanalen.

Inschrijven

Meld je aan vóór 1 december 2019 via hallo@wijzijnkatapult.nl. De uitreiking zal plaatsvinden op 6 februari 2020. Het thema van de Pro-Motor Award is: Meerwaarde voor het mbk.

De Pro-Motor award is een initiatief van Katapult.