Kans maken maken op de award?

Kansrijke ideeën die uniek en onderscheidend zijn binnen de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, kunnen worden ingezonden.

Kans maken maken op de award?

Kansrijke ideeën die uniek en onderscheidend zijn binnen de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, kunnen worden ingezonden.

Criteria voor beoordeling

 • Betrokkenheid met de samenwerkende partners uit de Triple Helix.
 • Vernieuwing en verrijking op dat wat er bestaat in beroepsonderwijs.
 • Kenniscirculatie en de mogelijke overdracht naar anderen.
 • Potentie voor innovatie, level van ambitie en mate van kwaliteit.

Criteria voor beoordeling

 • Betrokkenheid met de samenwerkende partners uit de Triple Helix.
 • Vernieuwing en verrijking op dat wat er bestaat in beroepsonderwijs.
 • Kenniscirculatie en de mogelijke overdracht naar anderen.
 • Potentie voor innovatie, level van ambitie en mate van kwaliteit.

Voor de winnaar:

 • Plaats in de good practices galerij waarbij men het idee in beeld brengt met video- en fotomateriaal voor eigen communicatie.
 • Een ondersteunend onderzoek bij een voor het thema relevante beroepsonderwijsinstelling.
 • Speciale media-aandacht uitdieping en verspreiding via verschillende mediakanalen.

Voor de winnaar:

 • Plaats in de good practices galerij waarbij men het idee in beeld brengt met video- en fotomateriaal voor eigen communicatie.
 • Een ondersteunend onderzoek bij een voor het thema relevante beroepsonderwijsinstelling.
 • Speciale media-aandacht uitdieping en verspreiding via verschillende mediakanalen.

De Juryleden

De award wordt toegekend door een jury van deskundigen uit de ‘triple helix’. De jury zal alle inzendingen beoordelen vanuit hun expertise vanuit het veld van mbo, hbo en betrokken bedrijfsleven. In totaal worden vijf inzendingen genomineerd.

Izaak Dekker

Docent en bestuursadviseur Hogeschool Rotterdam en promovendus aan de Rotterdam School of Management

“”Ik ben een groot voorstander van hechte samenwerking tussen werkveld, studenten, docenten en onderzoekers. Voor een beroepsopleiding is contextrijk onderwijs van grote waarde. Maar ondanks de grote toegevoegde waarde is het organiseren hiervan geen sinecure, daarom werk ik graag mee aan het bevorderen en waarderen van goede praktijken”.

Mariette Hamer

voorzitter SER

“De grote tekorten op allerlei plekken in de arbeidsmarkt dwingen ons allemaal er ook toe zoveel mogelijk mensen opgeleid en goed voorbereid in te schakelen voor de arbeidsmarkt. Bovendien weten we, dat mensen die fijn werk hebben en zich kunnen ontplooien daarin gelukkiger zijn. Langer gezond zijn en minder problemen kennen in hun leven en de samenleving. Een stevig LLO-beleid is dus iets dat de moeite waard is en veel goede effecten kan hebben.”

Martin Seiffers

Managing Director Accenda en Pro- Motor winnaar 2016

“Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs versterkt de innovatiekracht, versneld de innovatie resultaten en borgt de kennisoverdracht. Zonder deze samenwerking raakt Nederland achterop, zowel op gebied van economie als op gebied duurzaamheid.”

Marjolein Jansen

Vice-voorzitter VU Amsterdam, oud-CVB-lid STC-group

“Ik kijk ernaar uit om mijn bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen via goed opgeleide studenten, een ambitieuze onderzoeksagenda en een daarbij passende en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering.”

Paul Veger

CEO Decos Technology group

“In de nabije toekomst heeft iedereen ongelimiteerde toegang tot data; overal en op elk moment. Immense IT innovaties kunnen de maatschappij in een oogwenk veranderen. Ik maak daar deel van uit; ik houd ervan om de toekomst te innoveren.”

Luc Rullens

Bestuurslid ISO

“Onderwijsinstellingen, de arbeidsmarkt en de overheid hebben samen de verantwoordelijkheid een leven lang ontwikkelen mogelijk te maken, maar er is maar één persoon die het heft daadwerkelijk in eigen handen kan nemen. Dat ben jij! “

Claudia Reiner

Vicevoorzitter Uneto-VNI – directeur Caris & Reiner BV

“Om de maatschappelijke opgaven in de gebouwde omgeving met het oog op de energietransitie te kunnen realiseren, zijn er voldoende geschoolde arbeidskrachten nodig. De huidige arbeidsmarkt loopt tegen zijn grenzen aan en onder invloed van vergaande innovaties, digitalisering en informatisering zijn er nieuwe kennis, vaardigheden en competenties nodig. Het investeren in menselijk kapitaal is onlosmakelijk verbonden met het huidige tijdperk waarin veranderingen zich in rap tempo opvolgen. Niet gefragmenteerd en ad hoc, maar een leven lang.”

Inschrijven

28 november 2018 is de Pro-Motor award uitreiking in Meerwarenhuis Acht+ Amersfoort. Dit warenhuis heeft als doel om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe vaardigheden leren en arbeidsidentiteit ontwikkelen. Kortom: een winkel vol talent! Meld je aan via Sabrina Schippers (sabrina.schippers@wijzijnkatapult.nl)

De Pro-Motor award is een initiatief van Katapult.