Kans maken op de award?

De Pro-motor Award 2019-2020 is op 6 februari 2020 uitgereikt. De volgende zal in 2021 worden uitgereikt, wil je zeker weten dat je de inschrijving niet mist, stuur dan een mailtje naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Kans maken maken op de award?

Kansrijke ideeën die uniek en onderscheidend zijn binnen de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, kunnen worden ingezonden.

Criteria voor beoordeling

  • Betrokkenheid met de samenwerkende partners uit de Triple Helix.
  • Vernieuwing en verrijking op dat wat er bestaat in beroepsonderwijs.
  • Kenniscirculatie en de mogelijke overdracht naar anderen.
  • Potentie voor innovatie, level van ambitie en mate van kwaliteit.

Voor de winnaar:

  • Plaats in de good practices galerij waarbij men het idee in beeld brengt met video- en fotomateriaal voor eigen communicatie.
  • Een ondersteunend onderzoek i.s.m. een voor het thema relevante beroepsonderwijsinstelling.
  • Speciale media-aandacht, uitdieping en verspreiding via verschillende mediakanalen.

De Juryleden

De award wordt toegekend door een jury van deskundigen uit de ‘triple helix’. De jury zal alle inzendingen beoordelen vanuit hun expertise vanuit het veld van mbo, hbo en betrokken bedrijfsleven. In totaal worden vijf inzendingen genomineerd.

Jacco Vonhof

Voorzitter
MKB-Nederland

“Samenwerking is voor het mkb van groot belang. Kleine bedrijven hebben geen staffunctionarissen die allerlei zaken kunnen regelen op bv. het terrein van het onderwijs of “een leven lang ontwikkelen”. Daarom moet het mkb het hebben van het netwerk met een gezamenlijke doelstelling.”

Paul Veger

Founder en CEO van Decos Technology Group

“In de nabije toekomst heeft iedereen ongelimiteerde toegang tot data. Immense IT innovaties kunnen de maatschappij in een oogwenk veranderen. Ik houd ervan om de toekomst te innoveren. Ik ben jurylid omdat het belangrijk is dat onderwijs en bedrijfsleven samen werken om studenten goed voor te bereiden op de samenleving van de toekomst en hun rol daarbinnen.”

Nienke Meijer

Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen

“Het mkb is niet alleen een grote (innovatie)motor van onze nationale economie, maar zeker ook voor die van de Brainport-regio. Juist de wat kleinere bedrijven zijn flexibel en kunnen echte versnelling brengen. Dit vraagt wel om een continue stroom aan talentvolle en praktijkgerichte kenniswerkers, die wij als Fontys (mede) verzorgen.”

Ronald Kleijn

Founder en manager
Make IT Work

“Via de Pro-Motor award wordt er een mooie spotlight gezet op prachtige samenwerkingen tussen publiek-private samenwerkingen in het MKB. In 2018 heeft Make IT Work de Pro-Motor award gewonnen. Door die prachtige erkenning, neemt de winnaar nu deel aan van de jury.”

Claudia Reiner

Vicevoorzitter Uneto-VNI – directeur Caris & Reiner BV

“Om de maatschappelijke opgaven in de gebouwde omgeving met het oog op de energietransitie te kunnen realiseren, zijn er voldoende geschoolde arbeidskrachten nodig. De huidige arbeidsmarkt loopt tegen zijn grenzen aan en er is nieuwe kennis, vaardigheden en competenties nodig.”

Carl Rohde

Hoofd van international future forecasting & innovation bureau scienceofthetime.com

“Het MBK is de meest soliede vloer van de Nederlandse samenleving. Daar zakken we niet snel doorheen. Die fundering moeten we allerkrachtigst houden. Mijn liefde voor het MKB. Boeiende interessante ‘klus’. Gaat me een boeiend overzicht geven van wat er op die meest belangrijk vloer van de Nederlandse samenleving gebeurt.”

Voor de winnaar:

  • Plaats in de good practices galerij waarbij men het idee in beeld brengt met video- en fotomateriaal voor eigen communicatie.
  • Een ondersteunend onderzoek bij een voor het thema relevante beroepsonderwijsinstelling.
  • Speciale media-aandacht uitdieping en verspreiding via verschillende mediakanalen.

De Pro-Motor award is een initiatief van Katapult.