ICT-talenten zijn goud waard voor het mkb en daarom maakt Talent IT Twente zich sterk voor inzet en behoud van ICT-aanwas. Op dit moment vertrekken veel ICT-studenten, nog voordat ze zijn afgestudeerd, naar bedrijven buiten de regio. Om deze studenten in Twente te behouden, werken mbo, hbo en wo samen met bedrijven, met steun van betrokken gemeenten en de provincie.

Talent IT Twente helpt de studenten, al in een vroeg stadium aan een bijbaan bij een aantal aangesloten bedrijven. Student en bedrijf werken vervolgens samen aan vraagstukken en talenttekorten in de beroepspraktijk. De opleidingen nemen op hun beurt nieuwe modules op in hun curricula waarin deze vraagstukken zijn verwerkt.

Iedereen wint met deze aanpak. Door te kiezen voor de vorm van een bijbaan, profiteert zowel de student als het mkb van de aanpak en leerprocessen. Daarmee draagt het, op een hele concrete manier, bij aan het tekort aan personeel en kennisachterstand binnen het mkb. Opschaling naar andere professies en sectoren is inmiddels in gang gezet.

Klik hier voor meer informatie over dit project

Winnaars en genomineerden

Cleantech Center

Cleantech Center

Nog nooit was de behoefte aan nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaamheid en energie zo groot …

Lees meer
Betonstaal

Betonstaal

De bouw is flink in beweging: veel werk, te weinig goed opgeleid personeel en de druk van klimaatvraagstukken …

Lees meer
Cybercrimineel

Cybercrimineel

Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer: gehackt worden waardoor je bedrijf plat ligt …

Lees meer
Make IT Work

Make IT Work

‘Make IT Work’ werft werknemers zonder tech-achtergrond die via omscholing nieuwe functies en capaciteiten aankunnen …

Lees meer
Extra Strong

Extra Strong

PPS Extra Strong richt zich op LLO van ‘kwetsbare medewerkers’ in zorg en welzijn, die moeite hebben met het bijhouden …

Lees meer