Criteria PMA

Indienen kan eenvoudig door een e-mail te sturen waarin je (max. 2 A4) jouw succesproject of idee voordraagt. Zorg ervoor dat hierin onderstaande criteria terugkomen.
Stuur de voordracht uiterlijk 8 oktober 2021 naar hallo@wijzijnkatapult.nl o.v.v. Pro-motor Award 2021.

CRITERIA

A: Vernieuwing en verrijking op dat wat er al bestaat  
1. Heeft de samenwerking (snel) gehandeld om oplossingen te bieden voor door de coronacrisis ontstane maatschappelijke problemen (bv. stagetekorten, sluiting winkels/vraaguitval bij ondernemers, etc)? 
2. Hoe innovatief is het? Hoe uniek en vernieuwend?  

B: Aantoonbare meerwaarde voor alle stakeholders 
1. De samenwerking levert aantoonbare meerwaarde voor: 
    A. Ondernemers 
    B. Het onderwijs (studenten & docenten)  

2. Wordt uit de casusomschrijving duidelijk hoe één of meerdere bedrijven en studenten/docenten de meerwaarde zelf ervaren? (Testimonials ondernemer/student/docent)  

C. Mate van betrokkenheid van samenwerkende partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven/organisaties  

D. Kenniscirculatie en mogelijke overdracht naar anderen  
1. Is het overdraagbaar?  
2. Is er al sprake van dat anderen dit overnemen? Is er interesse? 

E. Potentie voor innovatie, ambitieniveau en kwaliteit  
1. Hoe duurzaam is het? Biedt de samenwerking duurzame oplossingen voor na de coronacrisis?  
2. Hoe schaalbaar is het?