Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

Wat is de Pro-Motor award?

De Pro-Motor award is de prijs die prijs die één keer per jaar wordt uitgereikt aan een ambitieus idee om zo kwaliteit te belonen en innovatie te stimuleren bij de deelnemende Centra, waarin beroepsonderwijs en bedrijven samen werken aan de kenniseconomie van Nederland.

Waarom zou ik mee doen?

Het initiatief of idee dat de Pro-Motor award wint, ontvangt een prijzenpakket dat investeert in de doorontwikkeling van dat initiatief of idee.
Dit gebeurt onder andere door:

Plaats in de good practices galerij

waarbij men het idee in beeld brengt met video- en fotomateriaal voor eigen communicatie.

Een ondersteunend onderzoek

bij een voor het thema relevante beroepsonderwijsinstelling.

Speciale media-aandacht

uitdieping en verspreiding via verschillende mediakanalen.

Voor wie is de Pro-Motor award?

Triple helix partijen:

Onderwijs

Studenten en docenten in het beroepsonderwijs alsmede vertegenwoordigers en medewerkers van Centra in Nederland.

Bedrijfsleven

Ondernemers uit alle sectoren, variërend van techniek tot creatief, van bouw tot automotive, van ICT tot toerisme binnen multinationals en eenkoppige start-ups.

Overheid

Regionale en lokale overheden die een bijdrage leveren aan projecten van Centra of onderdeel uit maken van een Centrum.

Waarom is de Pro-Motor award ontstaan?

Ideeën en inspiratie die leven bij een bevlogen docent, ondernemer of student, blijven nog vaak onzichtbaar en ongrijpbaar. Terwijl sommige van die ideeën juist een doorbraak in zich kunnen dragen of een verrassende kwaliteitsslag. Door die ideeën zichtbaar te maken, uit te diepen en te promoten, kan het uitgroeien tot een vernieuwend project of product. Zo geeft de Pro-Motor award bovendien een boeiend gezicht aan de relatief abstracte wereld van Centra en beloont zij het harde werk dat er plaatsvindt, de leerzame experimenten, potentiële initiatieven en concrete opbrengsten.

De Pro-Motor award wordt ondersteund door Katapult, aanjagers van de kennis voor morgen.